15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2019 16:07

“Đàn ông nông cạn giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
(Ca dao)


Anh bảo mình là một giếng khơi
Còn em cũng chỉ cái trầu cơi
Biết đâu nghẽn mạch dòng anh cạn
Chắc chắn trầu tươi nghĩa tớ ngời
Cơi nọ mãi tình luôn thắm đượm
Giếng kia lắm lúc phải đầy vơi
Nếu đem thực tế mà so sánh
Sâu cạn do ta - cốt đẹp đời


Thanh Hoá, 02-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]