15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:15

Thân em trắng toát, lại tròn mông
Đẩy lại đưa qua đến nhọc lòng
Xuất trận hai bên đời cố chịu
Vào, xê riêng phận phút chờ trông
Nhọc nhằn lúc hứng lên rồi xuống
Bầm dập khi vui thủ lại phòng
Kẻ đón người tung, anh với chị
Rồi ra mãn cuộc phải xù lông


8-2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]