15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:33

Long Quân kết tóc với Âu Cơ
Chồng ở biển đông, vợ núi mờ
Một nửa miền xuôi nơi đại hải
Năm mươi mạn ngược chốn hoang sơ
Ơn cha vạn thuở tâm ghi tạc
Nghĩa mẹ ngàn năm dạ phụng thờ
Trăm trứng nhân lên nòi giống Việt
Văn Lang chung dựng một cơ đồ


10-2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]