19/01/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh quả cầu lông

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2019 19:15

 

Thân em trắng toát, lại tròn mông
Đẩy lại đưa qua đến nhọc lòng
Xuất trận hai bên đời cố chịu
Vào, xê riêng phận phút chờ trông
Nhọc nhằn lúc hứng lên rồi xuống
Bầm dập khi vui thủ lại phòng
Kẻ đón người tung, anh với chị
Rồi ra mãn cuộc phải xù lông
8-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Vịnh quả cầu lông