To béo ăn chi hỡi Tú Bà
Thoắt trông đã thấy nhợt màu da
Bán trôn lúc trẻ mời thiên hạ
Nuôi miệng về chiều rước đại gia
Dạy gái bán trinh nhờ vỏ lựu
Lừa trai mua nhuỵ mượn mào gà
Ác thời như mụ nên trời phạt
Quả báo, tan xương lũ bợm già


Tháng 3-2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011