Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:24

Đứng trước công viên nhớ tới Người
Bài thơ thuở trước nét còn tươi
“PHỤC THÙ CHÍ LỚN KHÔNG HỀ NẢN”
Súng đã kề tai - miệng vẫn cười


10-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011