Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:17

Giê Su con của mẹ Ma Ri
Truyền thuyết xa xưa thật diệu kỳ
Thượng đế linh thiêng soi hạ giới
Thiên đường ánh sáng rọi lòng si
Bánh ăn một cái chia ngàn miệng
Nước uống cả tuần bớt triệu bi
Đinh đóng hành hình bao cực khổ
Giá treo đày đoạ vẫn kiên trì
Chịu nhiều đau đớn cao xanh biết
Gánh mọi oan cừu, hậu thế ghi
Triệu triệu con chiên trao gửi phận
Thánh kinh còn đọng cả lương tri


Thanh Hoá, 25-12-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011