Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:21

làm thợ ai người lắm bạc đâu
Quần lê, áo lết, bết bê nhàu
Nơi ăn, quán trọ cơm vừa đủ
Chốn ở, phòng thuê nước chẳng cầu
Mới được vài hôm, lo khoản nợ
Vừa qua hết buổi, xẹp hầu bao
Cả ngày đội vác hơn trăm nhỉ
Vợ hỏi tiền đưa - chỉ lắc đầu


Sài Gòn, 12-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011