Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:10

Chợ làng mới sáng đã là đông
Tranh thủ bán mua, kiếm buổi đồng
Rau quả gieo trồng, thu dưới ruộng
Cá tôm, chài lưới đánh ngoài sông
Người mua đã đủ về yên dạ
Kẻ bán vừa xong khỏi bận lòng
Phiên chợ nhà quê thường chóng vánh
Để còn đồng áng - cảnh nhà nông


Ghép, 01-2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011