Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:06

Ngọc Giáp ngày xưa cực lắm thôi
Đêm nằm nghe sóng biển gầm sôi
Hai ngày mẹ phải đi lo bữa
Một cữ con đành khóc khản hơi
Số khó: lá lành thương lá rách
Phận nghèo: cơm vãi với cơm rơi
Cơ hàn thuở ấy sao quên được
Nghĩa mẹ, công cha nhớ suốt đời


9-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011