Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2019 04:39

Chữ trinh kia định giá ngàn vàng
Phẩm tiết, sang hèn chỉ tấc gang
Mai mốt chẳng cần - thoa với quạt
Tóc tơ đã kết - thiếp cùng chàng
Mười lăm năm ấy bao chìm nổi
Mỗi một canh chầy bấy ngổn ngang
Tan hợp ý trời duyên tái ngộ
Hiếu trinh Kim tặng tấm lòng nàng


Tháng 5 - 2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011