Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:36

Công chúa Anh Tư, em gái vua
Cầm kỳ thi hoạ, ngựa tài đua
Diệt Nguyên quốc sắc thành binh khí
Công đức hương thơm suốt vạn mùa


11-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011