Lưu truyền sử sách hậu triều Lê
Cái thuở lầm than, khổ tứ bề
Lê Lợi nhận gươm tròn nguyện ước
Ngọc Nương giữ ấn vẹn câu thề
Thù nhà trút cả lên đầu giặc
Hận nước sôi bừng khắp chốn quê
Đền đáp ơn cha nàng tuẫn tiết
Giữ lòng trung hiếu đạo phu thê


Trịnh Thị Ngọc Lữ, vợ đầu tiên của Lê Lợi, đã nhặt được ấn đề “Thuận thiên Lê Lợi” và trao cho chồng. Nàng bị giặc Minh bắt đang cõng cốt cha chồng để trốn, sau đó nàng đã tuẫn tiết cho nghĩa quân cứu hài cốt cha.

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011