Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:32

Vịnh bốn người đẹp Trung Quốc

Tứ đại mỹ nhân, hỡi các nàng
Cầm, kỳ, thi, hoạ tuyệt dung nhan
Mới trông, thành nọ đà xiêu vẹo
Trách kẻ mê lầm đất nước tan


1996

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011