Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:34

Đạo Vương cháu ngoại chúa Huyền Trân
Hai nước giao hoà gả Chế Mân
Ngắn ngủi duyên tình cam chịu vậy
Để tròn việc nước cực vào thân


11-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011