Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:11

Con nghe mẹ kể chuyện trầu cau
Hỏi mẹ làm dâu có tủi sầu
Vất vả gia đình cơn bĩ cực
Nhiêu khê, đời sống buổi cơ cầu
Bữa cơm lưng bát chan cay đắng
Mảnh áo sờn vai nhuộm khổ đau
Biết lấy chi đền ơn dưỡng dục
Mẹ ơi! Con mẹ khác gì đâu


Tháng 10-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011