Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:43

Trần Tông bệ ngọc hậu Chiêu Hoàng
Thủ Độ loạn luân lại gạt sang
Tướng quốc thế quyền nhân với cách
Cương thường, đạo lý chốn quan sang


11-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011