Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2019 04:33

Ai bảo đâu là dại với khôn
Sao đi hết được cuộc vuông tròn
Thôi thì phó mặc cho con tạo
Để sống cho mình với cháu con


2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011