Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:39

Mười hai thần nữ múa trên đài
Bày lễ xe duyên chúa lấy ai
Rực rỡ đèn lồng đêm yến tiệc
Lung linh bệ ngọc cảnh thiên thai
Thiên tài Quốc Tuấn vang tên tuổi
Quốc sắc Thiên Thành đẹp trúc mai
Miễn cưỡng vua anh đành phải gả
Để cô lấy cháu chuyện bi hài


11-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011