Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2019 04:46

Tổng đốc họ Hồ vua “đặc sai”
Trọng thần văn võ đã “gồm tài”
Muốn trừ Từ Hải, mưu đem đặt
Toan chiếm Kiều Nhi, kế hiểm bày
Tiên lễ, mượn lời tay mỹ nữ
Hậu binh, trơ tráo mặt lì chai
Núp sau tấm váy người nông nổi
Chẳng ngại ô danh đế chế này


Tháng 5 - 2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011