Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:20

Ông Phỗng gánh này đi mãi đâu?
Đào tiên tiền chuỗi, lệch bên đầu
Tươi cười, viên mãn, như Di Lặc
Đừng ngỡ lắm tiền hết khổ đau!


8-1998

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011