Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:24

Công chúa Mỵ Nương, tuổi lấy chồng
Đức vua thách cưới trước hừng đông
Sơn Tinh đúng hẹn vào dâng lễ
Thuỷ tướng sai giờ đứng ngẩn trông
Oai dũng núi kia giăng thành quách
Hung hăng biển nọ nổi cuồng phong
Dân lành hứng chịu bao tai hoạ
Hồng thuỷ trào dâng ngập hết đồng


12-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011