Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:12

Con dế đầu hiên giọng thảm sầu
Nỉ non khóc mãi! Hỏi vì đâu?
Cớ chi giấu kín niềm tâm sự
Mà phải âm thầm nỗi đớn đau
Kiếp trước không vay điều túc trái
Đời sau chẳng nợ chuyện trầu cau
Thương thân, trách phận thôi đành vậy
Biết ngỏ lời chi với bạn bầu


Tháng 6-1996

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011