和樂天春詞

新妝宜面下朱樓,
深鎖春光一院愁。
行到中庭數花朵,
蜻蜓飛上玉搔頭。

 

Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”

Tân trang nghi diện há chu lâu,
Thâm toả xuân quang nhất điện sầu.
Hành đáo trung đình sổ hoa đoá,
Tình đình phi thướng ngọc tao đầu.

 

Dịch nghĩa

Vừa trang điểm xong, nàng bước xuống lầu son,
Cả một viện đều buồn, vì cảnh xuân bị khoá kín.
Nàng đi đến sân trong, đếm những bông hoa,
Chuồn chuồn bay lên trên chiếc ngọc tao đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Điểm trang nàng bước xuống lầu,
Buồn chan chứa viện khóa màu vẻ xuân,
Bước ra đếm đóa hoa sân,
Chuồn chuồn bay đậu cành trâm trên đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mặt phấn tô son bước xuống lầu
Nhà im bao phủ sắc xuân sầu
Thềm sân dạo bước hoa vài đoá
Trâm ngọc chuồn bay đậu mái đầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Điểm trang nhan sắc xuống lầu
Nhà im phủ ánh xuân sầu ban mai
Thềm hoa nhẹ bước gót hài
Chuồn bay ghé đậu trâm cài tóc ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Điểm trang nàng bước xuống lầu son
Khóa kín cảnh xuân, cả điện buồn.
Đếm đóa hoa trong sân nhẹ bước
Trên trâm cài tóc đậu chuồn chuồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Điểm trang xong xuống lầu son
Khoá xuân sâu thẳm nỗi buồn đầy vơi
Giữa sân mấy đoá hoa khai
Chuồn chuồn bay đậu chỗ cài cành trâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Má hồng trang điểm xuống lầu son,
Phủ kín màu xuân một viện buồn.
Bước dạo ngoài sân hoa mấy nụ,
Đậu cành trâm ngọc bóng chuồn chuồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trang điểm mặn mà xuống gác son
Một lầu khoá chặt ánh xuân buồn
Ra sân bước đếm từng hoa nở
Thoa ngọc người hoa hướng cánh chuồn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Điểm trang xong bước xuống lầu son
Khoá kín màu xuân một viện buồn
Dạo gót trong sân hoa mấy đoá
Đậu cành trâm ngọc cánh chuồn chuồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trang điểm vừa xong bước xuống lầu
Dáng xuân bị khoá, viện buồn rầu
Sân trong dạo bước hoa vài đoá
Thương cảm chuồn chuồn đến đậu đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trang điểm vừa xong bước xuống lầu,
Cảnh xuân khoá kín viện buồn rầu.
Thềm hoa nhẹ bước lay từng đoá,
Chuồn đậu ngọc trâm trên mái đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối