Con chim giấu mùa xuân trong đôi cánh
Bay qua nhà em rơi tiếng hót líu lo

Con gà giấu mùa xuân trong cổ họng
Ngửa cổ lên trời để gáy ó o

Mẹ giấu mùa xuân trong nồi bánh tét
Mở vung ra thấy khói ấm thơm tho

Còn em giấu mùa xuân trong trang vở
Vừa mở ra thấy bóng dáng thầy cô

Ai cũng có mùa xuân như thế
Nếu cuộc đời còn có những ước mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]