Bốn mùa là cả bốn mùa xuân...

Tạ ơn đời em hát
Bài tình ca tinh khôi
Sớm mai nào thức dậy
Nhân loại vừa đôi mươi

Tạ ơn người, em góp
Khúc xuân ca ngọt ngào
Mai đời thêm một tuổi
Thêm mấy tầng trăng sao

Thêm bao nhiêu là mộng
Giữa trời đất vô cùng
Em ca lời trong trẻo
Cho đời thêm nhớ nhung

Xin cám ơn mật ngọt
Trên rạng rỡ môi cười
Muôn đoá hồng thắm nở
Sớm mai này Xuân ơi!


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001