10/05/2021 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
和樂天春詞

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2005 00:31

 

Nguyên tác

新妝宜面下朱樓,
深鎖春光一院愁。
行到中庭數花朵,
蜻蜓飛上玉搔頭。

Phiên âm

Tân trang nghi diện há chu lâu,
Thâm toả xuân quang nhất điện sầu.
Hành đáo trung đình sổ hoa đoá,
Tình đình phi thướng ngọc tao đầu.

Dịch nghĩa

Vừa trang điểm xong, nàng bước xuống lầu son,
Cả một viện đều buồn, vì cảnh xuân bị khoá kín.
Nàng đi đến sân trong, đếm những bông hoa,
Chuồn chuồn bay lên trên chiếc ngọc tao đầu.

Bản dịch của Trần Trọng San

Ðiểm trang nàng bước xuống lầu,
Buồn chan chứa viện khóa màu vẻ xuân,
Bước ra đếm đóa hoa sân,
Chuồn chuồn bay đậu cành trâm trên đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”