Xuân lại đến
                 Bao rộn ràng thi vị
Những con đường hoa lá hát vu vơ
Về với đất
                những úa vàng năm tháng
Cho trên cành bát ngát những niềm thơ

Xuân lại đến
               Trên tóc người ánh bạc
Mắt thanh tân và tim mới dậy thì
Từ mây trắng xa vời
                                      đường quê cũ
Vẫn bồn chồn trong mỗi bước chân đi

Chiều xuân tới
Xót tim người xa xứ
Có nụ cười
              mà ươn ướt bờ mi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]