14.00
6 bài thơ
Tạo ngày 08/09/2017 05:16 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hai bàn tay em (NXB Kim Đồng, 1969).