九月九日憶山東兄弟

獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。

 

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

 

Dịch nghĩa

Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người.


(Năm 717)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Một mình khách lạ quê người,
Mỗi lần tiết đẹp một trời nhớ thương.
Anh em chơi núi chắc đông,
Cành thù du bẻ để không, một người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Xứ người làm khách tha hương,
Tết về quặn nỗi nhớ thương bạn bầu.
Giờ này huynh đệ bên nhau,
Thù du cùng ngắt mà sao vắng người?

Tú Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đất khách một thân làm khách lạ
Tiết lành thêm gấp nhớ thương ai
Anh em giờ chắc lên cao cả
Đều giắt thù du, thiếu một người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Một mình khách lạ quê người
Mỗi khi gặp tiết mừng vui nhớ nhà
Anh em lên núi ở xa
Thù du cài tóc vẫn là thiếu ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Một mình khách lạ quê người,
Người thân càng nhớ khi trời đẹp tươi.
Anh em lên núi cao chơi,
Thù du giắt nhánh, một người vắng thôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mình ta đất khách quê người lạ
Mỗi dịp hội hè nhớ thiết tha
Xa tưởng anh em lên núi biếc
Thù du giắt áo thiếu mình ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cô đơn khách lạ quê người
Trùng dương mỗi tiết bồi hồi nhớ thương
Anh em vui thú núi non
Thù du cắm khắp riêng còn vắng ta.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Hoà

Thân làm khách lạ xứ người xa
Tiết đến càng thêm nỗi nhớ nhà
Giờ này huynh đệ cùng lên núi
Đều giắt thù du chỉ thiếu ta!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mình ở xa quê làm khách lạ
Mỗi khi trời đẹp nhớ người thân
Xa hay huynh đệ lên cao chỗ
Ai nấy cài hoa thiếu một tên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất lạ một thân làm khách lạ
Tiết lành thêm nhớ đến quê nhà
Anh em giờ hẳn đang lên núi
Giắt cả thù du chỉ thiếu ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối