22/05/2024 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ
九月九日憶山東兄弟

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 18:46

 

Nguyên tác

獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。

Phiên âm

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết[1] bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao[2] xứ,
Biến sáp thù du[3] thiểu nhất nhân.

Dịch nghĩa

Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người.

Bản dịch của Lê Văn Phong

Quê người khách lạ mình ta,
Gặp thời tiết đẹp nghĩ mà nhớ nhau.
Non quê lên chắc âu sầu,
Vin tay bẻ nhánh thầu dầu vắng ai!
(Năm 717)

[1] Có thể hiểu là ngày thời tiết đẹp, hoặc ngày lễ tết, ở đây chỉ ngày trùng cửu.
[2] Theo tục Trung Quốc xưa, vào ngày trùng cửu, mọi người lên núi để lánh nạn. Sách Tục Tề hài ký chép rằng: Hoàn Cảnh, người đất Nhữ Nam, theo Phí Trường Phòng học nhiều năm. Phí Trường Phòng bảo rằng: ngày mồng 9 tháng 9, nhà ông sẽ có tai hoạ. Ông nên đi ngay, sai gia nhân may túi đựng cây thù du, buộc vào cánh tay, rồi lên chỗ cao uống rượu hoa cúc, thì hoạ này có thể giải trừ được. Hoàn Cảnh làm theo lời, cùng cả nhà lên núi, đến tối về thì gà, chó, trâu, dê đều chết cả.
[3] Tên một loại thảo hoa đẹp, có loại có thể ăn và có loại để làm thuốc. Tiết trùng cửu người ta lên cao bẻ cành thù du cắm vào một chỗ biểu tượng tình anh em gắn bó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ