九月九日憶山東兄弟

獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。

 

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

 

Dịch nghĩa

Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người.


(Năm 717)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Riêng chốn tha hương làm khách lạ
Mỗi lần tiết đẹp nhớ người thân
Tưởng khi bè bạn lên chơi núi
Đầy túi thù du chỉ thiếu mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Anh

Thân ở quê xa làm khách lạ
Mỗi khi trời đẹp nhớ người thân
Biết rằng anh em nơi cao ấy
Đều cắm thù du thiếu bản thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Một thân khách lạ nơi xa lạ
Đến tiết Trùng Dương lại nhớ nhà
Huynh đệ giờ này lên núi cả
Thiếu riêng một gã tóc cài hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Xứ lạ chiếc thân làm khách lạ
Lòng quê gặp Tết nhớ như sôi
Anh em rầy hẳn đang lên núi
Cài nhánh thù du thiếu một người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Đất khách một thân làm khách lạ
Tiết trời tươi đẹp nhớ người thân
Anh em giờ chắc lên cao hết
Đều giắt thù du chỉ thiếu người “là tôi”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lẻ loi khách lạ nơi miền lạ
Mỗi độ cửu trùng lại nhớ quê
Huynh đệ ôm bầu lên núi hát
Thù du thõng nhánh đợi người về

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lẻ loi đất khách một mình ta
Mỗi độ trùng dương lại nhớ nhà
Huynh đệ mấy người đang lội núi
Thù du một nhánh vẫn chờ ta

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Riêng ở quê người làm khách lạ
Gặp thường ngày tiết nhớ thân già
Lên cao giờ biết anh em đủ
Cắm cả cành lơi, thiếu một ta


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Một mình khách lạ làng xa
Tiết lành hằng gặp nhớ nhà lại thêm
Lên cao xa biết anh em
Thù du khắp giắt, thiếu niêm một người


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình làm khách lạ nơi xa,
Tiết đẹp nhớ về thân ở nhà.
Huynh đệ lên non cao đã biết,
Thù du cùng cắm thiếu mình ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối