Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quân thành tảo thu (Nghiêm Vũ): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Ải Hán đêm qua ngập gió thu
Núi Tây trăng sáng, Bắc âm u
Càng giục tướng quân đuổi giặc dữ
Nhất quyết không tha một ngựa thù

Ảnh đại diện

Khách dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Nơi đất khách đau đáu hoài mong
Đêm thu dài dằng dặc nỗi lòng
Trăng tàn lấp ló bên song
Gối đầu cao để nghe sông ngậm ngùi
Vụng tính nên chẳng còn cơm áo
Đường cùng tìm bạn hữu dựa vào
Thư nhà vợ gửi nhiều sao
Lần nào cũng hỏi khi nao trở về

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Cầu Chu Tước đầy cỏ bên đường
Ngõ Ô Y phủ bóng tà dương
Én nào nhà Tạ, nhà Vương
Giờ lưu lạc chốn tầm thường dân gian

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Bên cầu Chu Tước cỏ đầy đường
Trong ngõ Ô Y bóng tịch dương
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Giờ lưu lạc chốn tầm thường dân gian

Ảnh đại diện

Biệt thi kỳ 3 (Lý Lăng): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Tay dìu tay dắt bước lên cầu
Tối nay du tử biết về đâu?
Bên đường tay nắm thật lâu
Nghẹn ngào chẳng nói với nhau một lời
Người ra đi giữ sao được mãi?
Lời ở lại chỉ “Nhớ nhau hoài”
Nhật nguyệt còn đó vì ai
Khi tròn khi khuyết chẳng sai hạn kỳ
Nhân duyên nào biết trước chuyện gì?
Mới vừa gặp gỡ đã biệt ly
Khuyên nhau kẻ ở người đi
Giữ gìn đức sáng đến khi bạc đầu

Ảnh đại diện

Ẩm Lý thập nhị trạch (Trương Kế): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Cửa lớn phá hỏng cảnh chiều xuân
Đèn đuốc soi thêm sáng bội phần
Khách đã say sưa trăm chén rượu
Chủ còn hăng hái cản bước chân

Ảnh đại diện

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1 (Tào Tùng): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Chiến tranh lan khắp xứ sông hồ
Sinh dân phải bỏ kiếp tiều tô
Phong hầu xin anh đừng nói nữa
Một tướng công thành, vạn cốt khô

Ảnh đại diện

Cảm hoài (Dã thảo đông phong chiến huyết đa) (Nguyễn Thượng Hiền): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Cỏ nội đầm đìa giọt máu sa
Sáu rồng cửa điện khóc đồng đà
Mộng trời tan rồi sao thành được
“Dịch thuỷ” hát xong khó tỉnh ra
Xa nước cảnh quang dù có đẹp
Tên họ trên cầu bụi xoá nhoà
Biên thuỳ thúc ngựa tâm còn mạnh
Trước đèn say múa Việt Thạch qua

Ảnh đại diện

Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2 (Nguyễn Thượng Hiền): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Thương ông châu ngọc hoá tro rồi
Bình sinh gió nổi, sấm vang trời
Lo đời ba canh dòng lệ nhỏ
Vì nước vạn dặm tấm thân hồi
Đạo nguy, còn ai thương kẻ sĩ?
Thời nan, hào kiệt mất bao người
Một mình ôm chí rửa sông núi
Cung mây ngồi ngắm thế gian cười

Ảnh đại diện

Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 1 (Nguyễn Thượng Hiền): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Cuối trời gió lạnh nhạn gieo sầu
Buồn nghe bảo kiếm sóng vùi sâu
Anh hùng thất bại xưa không thiếu
Khí phách ngang tàng nay có đâu?
Một thân cùng nhật nguyệt ngời sáng
Nửa đời vì sông núi buồn đau
Ngày sau sách sử còn ghi truyện
Kỳ sĩ danh cao mác gối đầu

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối