Sáng nay rượu đã chín
Hoa vàng héo hết hương
Mây mờ ngàn vạn dặm
Xứ nào có trùng dương?

tửu tận tình do tại