Trước sườn Bạch Nhạn là Hoài Hải
Sáng nay Hoài Hải nhạn theo hàng
Bạn cũ thương mình trôi nổi quá
Đã quên Dĩnh biếc lẫn Tung xanh

tửu tận tình do tại