16/06/2024 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Nhạn pha
白雁陂

Tác giả: Triều Thuyết Chi - 晁說之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:32

 

Nguyên tác

白雁陂前淮海思,
今朝淮海雁相隨。
故知憐我飄零甚,
忘卻青嵩碧潁時。

Phiên âm

Bạch Nhạn pha tiền Hoài Hải tư,
Kim triêu Hoài Hải nhạn tương tuỳ.
Cố tri liên ngã phiêu linh thậm,
Vong khước thanh Tung bích Dĩnh thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước sườn Bạch Nhạn là Hoài Hải
Sáng nay Hoài Hải nhạn theo hàng
Bạn cũ thương mình trôi nổi quá
Đã quên Dĩnh biếc lẫn Tung xanh
Bạch Nhạn pha ở huyện Uyển Lăng, phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Thuyết Chi » Bạch Nhạn pha