13/06/2024 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung tửu thục
山中酒熟

Tác giả: Triều Thuyết Chi - 晁說之

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:39

 

Nguyên tác

山醞今朝熟,
黃花老不香。
沈陰千萬里,
何處有重陽。

Phiên âm

Sơn uấn kim triêu thục,
Hoàng hoa lão bất hương.
Trầm âm thiên vạn lý,
Hà xứ hữu trùng dương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sáng nay rượu đã chín
Hoa vàng héo hết hương
Mây mờ ngàn vạn dặm
Xứ nào có trùng dương?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Thuyết Chi » Sơn trung tửu thục