淮上別友人

揚子江頭楊柳春,
楊花愁殺渡江人。
數聲風笛離亭晚,
君向瀟湘我向秦。

 

Hoài thượng biệt hữu nhân

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.

 

Dịch nghĩa

Bên sông Dương Tử, dương liễu đượm sắc xuân,
Hoa dương liễu khiến người qua sông buồn chết người.
Vài tiếng sáo gió vi vút ở đình ly biệt chiều xuân,
Anh đi tới sông Tiêu Tương, tôi đi tới đất Tần.


Sông Hoài chảy qua tỉnh Hà Nam, Giang Tô và An Huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dương Tử bờ sông, dương liễu xuân,
Ly đình chiều xuống gió reo ngân.
Hoa dương sầu chết người qua bến,
Bác hướng Tiêu Tương, mỗ hướng Tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khương địch/phong địch

xin thứ lỗi. theo ngu ý của tai hạ thì ( phong địch)có vẻ hợp hơn.nếu dịch rỏ hơn thì : bỗng nghe trong gió tiếng sáo (thật buồn) bên ly dình (ngày xưa bên trung quốc thường cất nhà nhỏ trên bến sông dể người dưa tiển hay đợi thuyền) vừa dứt. chớ khương địch thì tại hạ không rõ lắm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về tên bài thơ

Tên bài thơ này tôi biết có mấy bản không giống nhau . Bản thì 淮 水 別 友 人 , bản ở trang này 淮上別故人 lại phiên âm nhầm cố thành hữu . Trang web của TQ thì là 淮上与友人别(http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=3650dc5fceaccaa3), còn nội dung thì như nhau .Vì thích bài thơ này , tôi có dịch , mong được các vị chỉ giáo :
Dịch 1 :
Đầu sông Dương tử liễu đang xuân
Hoa liễu buồn như giết khách nhân
Sáo vọng Ly đình chiều gió muộn
Người Tiêu Tương kẻ hướng về Tần .

Dịch 2 :
Đầu sông Dương tử liễu xuân
Hoa buồn muốn chết khách nhân sang dòng
Ly đình tiếng sáo cứa lòng
Bạn Tiêu Tương đến , tôi  trông về Tần .

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Bến Dương xuân mượt cành dương,
Hoa dương buồn chết người sang bến chiều.
Quán không tiếng sáo đìu hiu,
Anh về đất Sở, tôi theo hướng Tần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Vô sự tiểu thần tiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đầu bến sông Dương xanh liễu dương,
Hoa dương sầu giết khách sang ngang.
Sáo vang mấy tiếng, đình chiều tối,
Bạn đến Tiêu Tương, tôi đến Tần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Liễu mùa xuân, bến sông Giang,
Qua sông ai thấy hoa dương, ngậm ngùi.
Gió đưa điệu sáo muộn rồi,
Anh sang bến Sở, ta lui cõi Tần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dương liễu sông Dương thắm vẻ xuân,
Hoa dương héo hắt khách dời chân.
Ly đình tiếng sáo chiều theo gió,
Bạn đên Tiêu Tương tớ đến Tần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đầu sông Dương Tử, dương xanh,
Hoa dương sầu giết bộ hành qua sông.
Ly đình tiếng sáo chiều ngân,
Tiêu Tương anh hướng, đất Tần tôi đi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dương Tử đầu sông liễu đượm xuân
Hoa dương buồn chết khách đò ngang
Sáo diều mấy tiếng nơi chiều biệt
Bạn nẻo Tiêu Tương tôi rẽ Tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Dương thắm sắc liễu xuân
Hoa buồn thêm não cho lòng người đi
Sáo chiều vẳng tiếng chia ly
Tiêu Tương bạn đến mình quay về Tần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối