Dưới đây là các bài dịch của Le Huu Kim. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Le Huu Kim

Đàn xưa năm chục dây bày
Một dây một trục nhớ ngày hoa niên
Nắng hanh sưởi ngọc Lam Điền
Trăng soi đáy biển châu mềm lệ rơi
Chàng Trang hồn bướm chẳng rời
Nhắn ai vua Thục gửi lời đỗ quyên
Buông chèo lỡ hội nhân duyên
Xốn xang tình mộng con thuyền đã xa

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Le Huu Kim

Gần nhau nào dễ lại chia phôi
Hoa vắng, men xuân đã cạn rồi
Không mãn kiếp tằm tơ chẳng đoạn
Chưa tàn tim nến lệ còn rơi
Gương soi sợi bạc sầu lên tóc
Thơ đọc trăng tà lạnh toả hơi
Chốn cũ non bồng xa mấy nẻo
Chim xanh quen lối gửi đôi lời

Ảnh đại diện

Du viên bất trị (Diệp Thiệu Ông): Bản dịch của Le Huu Kim

Guốc quê lần lối rêu mòn
Vườn hoang cửa đóng người còn phương nao
Nàng Xuân ai dễ ngăn rào
Vượt tường hạnh thắm ra chào khách quen

Ảnh đại diện

Hoài thượng biệt hữu nhân (Trịnh Cốc): Bản dịch của Le Huu Kim

Xuân khoe liễu mượt đầu sông
Bâng khuâng cành biếc đưa bông tiễn người
Đình chiều tiếng sáo chơi vơi
Sông Tương anh tới, nẻo Tần tôi đi

Ảnh đại diện

Thập nhật cúc (Trịnh Cốc): Bản dịch của Le Huu Kim

Sáng nay mùa hết ong buồn
Cành trơ con bướm vẫn còn nhởn nhơ
Lòng ai hoa đẹp đã mờ
Nhưng hương mùa cũ bây giờ còn vương

Ảnh đại diện

Mộ kiều quy nữ (Cao Bá Quát): Bản dịch của Le Huu Kim

Đói lòng thà rét còn hơn
Lấy manh áo mặc ra đền gạo châu
Chiều lên gió lạnh qua cầu
Nhớ ai tựa cửa mà mau gót mòn

Ảnh đại diện

Lâm An xuân vũ sơ tễ (Lục Du): Bản dịch của le huu kim

Vị đời như nước ao bèo
Ai xui người ngựa đẳng đeo kinh thành
Mưa xuân đêm giục lá cành
Sáng rao ngõ thẳm bán nhành hạnh tươi
Đời nhàn chữ thảo viết chơi
Nước lên bọt sữa ấm hơi chén trà
Bụi đời áo giũ khôn ra
Thanh minh mai mốt về nhà cho nhanh

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]