長干行其一

君家在何處?
妾住在橫塘。
停船暫借問,
或恐是同鄉。

 

Trường Can hành kỳ 1

Quân gia tại hà xứ?
Thiếp trú tại Hoành Đường.
Đình thuyền tạm tá vấn,
Hoặc khủng thị đồng hương.

 

Dịch nghĩa

Nhà chàng ở chỗ nào?
Nhà thiếp ở Hoành Đường.
Tạm dừng thuyền ướm hỏi,
E rằng là người cùng làng.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhà chàng đâu đó nhỉ?
Thiếp ở xóm Hoành Đường.
Dừng chèo cho hỏi chút,
E cùng chỗ đồng hương!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà anh ở đâu thế
Em xóm Hoành Đường về
Xin ngừng ghe em hỏi
Có khi ta cùng quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà chàng nơi nào nhỉ
Nhà thiếp chốn Hoành Đường
Dừng thuyền xin ướm hỏi
Biết đâu mình đồng hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Lâm

Hỏi đâu quanh quất nơi chàng
Nhà em ở chốn Hoành Đường này đây
Dừng thuyền dan díu đôi tay
Muốn nên quê quán này này phải chăng!


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà chàng ở chỗ nào đây?
Nhà thiếp ở chỗ đê xây Hoành Đường.
Dừng thuyền ướm hỏi cho tường,
Biết đâu người cũng đồng hương với mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Nam Phương

Chàng nơi đâu đến đây?
Thiếp ở Hoành Đường này
Thuyền tạm dừng cho hỏi
Gặp người làng thật may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà chàng ở chốn nào?
Thiếp ở đê Hoành Đường
Dừng thuyền cho thiếp hỏi
Có thể ta đồng hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chẳng hay đâu nhỉ, nhà chàng?
Còn nhà thiếp ở đường ngang đây mà
Dừng thuyền thiếp hỏi, thật ra
Thiếp e hai đứa chúng ta cùng làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]