Hoa lê bay khắp Lạc Dương
Đất Tần xuân đến người thương nhớ nhà
Thành nam cưỡi ngựa chạy qua
Gặp ngay dịch sứ là người Tần Xuyên
Chương Đài sứ khởi đầu tiên
Khi mùa xuân đến qua miền Trường An
Đường lê chim én bay sang
Cung Bồ Đào đã rỡ ràng những hoa
Nhớ xưa, sứ sớm ghé qua
Trường An kịp lúc tháng 3 tiện đường
Tàn xuân phố quá đỗi thương
Khúc Giang ngày cạn gió vương vương buồn
Lầu vạn hộ ở gần sông
Ngũ Lăng hoa rụng bay hồng Tần Xuyên
Hàn thực du khách mọi miền
Về đây tấp nập ngoại biên du hành
Đá gà dưới những tàng xanh
Chương Đài phóng ngựa tranh vanh bóng chiều
Chương Đài đất chúa mỹ miều
Thanh lâu ca xướng sáng chiều không thôi
Nhà sang cưỡi ngựa trắng phau
Ngũ Lăng tuổi trẻ cùng nhau vui tìm
Ôm đàn đến giữa chợ Kim
Sóng đôi quất ngựa phóng lên Vị kiều
Bên cầu rượu quý rất nhiều
Uống say cho đến quá chiều, ở đâu ?
Tì bà, tranh, sắt hòa nhau
Vai mang rượu quý xáp vào thanh lâu
Mùa xuân thiếu phụ đẫm sầu
Khúc "Hoa dương liễu" rầu rầu hát ngâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.