29/03/2023 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Can hành kỳ 1
長干行其一

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2005 11:58

 

Nguyên tác

君家在何處?
妾住在橫塘。
停船暫借問,
或恐是同鄉。

Phiên âm

Quân gia tại hà xứ?[1]
Thiếp trú tại Hoành Đường[2].
Đình thuyền tạm tá vấn,
Hoặc khủng thị đồng hương.

Dịch nghĩa

Nhà chàng ở chỗ nào?
Nhà thiếp ở Hoành Đường.
Tạm dừng thuyền ướm hỏi,
E rằng là người cùng làng.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Nhà chàng đâu tá, chàng ơi,
Nhà em đậu ở phía ngoài Đê Ngang.
Dừng thuyền hỏi chuyện nào chàng,
Đôi ta may ở cùng làng cũng nên.
[1] Có bản chép: “Quân gia hà xứ trú” 君家何處住.
[2] Địa danh. Thời Tam Quốc, Ngô xây đê ở đầu sông, gọi là Hoành Đường, giờ là huyện Giang Tô, tỉnh Giang Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Trường Can hành kỳ 1