Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ, 11 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (170 bài thơ)
- Phan Bội Châu (211 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 21/07/2008 08:06 bởi Vanachi
Dương Lâm 楊琳 (1851-1920) hiệu Quất Bình, Vân Hồ, Quất Bình, Quất Tẩu, Mộng Thạch, quê ở huyện Sơn Minh, tỉnh Hà Đông (nay thuộc huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây). Ông là em của Dương Khuê, đỗ giải nguyên, làm quan đến chức thượng thư.

Tác phẩm của ông có Vân Đình thi văn tập gồm cả thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm, bộc lộ tư tưởng hưởng lạc, làm “lúc nhàn sau cơn say”.

 

Thơ dịch tác giả khác