長干行其一

君家在何處?
妾住在橫塘。
停船暫借問,
或恐是同鄉。

 

Trường Can hành kỳ 1

Quân gia tại hà xứ?
Thiếp trú tại Hoành Đường.
Đình thuyền tạm tá vấn,
Hoặc khủng thị đồng hương.

 

Dịch nghĩa

Nhà chàng ở chỗ nào?
Nhà thiếp ở Hoành Đường.
Tạm dừng thuyền ướm hỏi,
E rằng là người cùng làng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Nhà chàng đâu tá, chàng ơi,
Nhà em đậu ở phía ngoài Đê Ngang.
Dừng thuyền hỏi chuyện nào chàng,
Đôi ta may ở cùng làng cũng nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhà chàng đâu đó thiếp chưa tường,
Nhà thiếp bên sông, lối Hoành Đường.
Dừng thuyền ướm hỏi người mới gặp,
Hoạ chăng đó cũng kẻ đồng hương.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chưa hay nhà của chàng
Thiếp trú ở Hoàng Đường
Xin tạm dừng thuyền hỏi
Hoặc cùng chung một làng

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Anh ở nơi nào nhỉ?
Em ở tại Hoành Đường
Tạm dừng thuyền, thử hỏi
E là người đồng hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hỡi chàng, nhà ở mô tê ?
Thiếp đây, nhà ở dưới đê Hoành Đường.
Dừng chèo, thiếp hỏi cho tường,
Có khi ta lại đồng hương, không chừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nhà chàng ở chốn nào đây?
Nhà em ở chỗ đê ngang thôi mà.
Dừng thuyền hỏi tí chàng ơi,
Không chừng ta lai đồng hương cùng làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhà chàng ở nơi nào chàng hỡi
Còn thiếp đây ngụ tại Hoành Đường
Dừng thuyền xin hỏi thêm chàng
Phải chăng cùng xóm chung làng hỡi ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Anh ơi nhà ở nơi nao
Em đây nhà ở lối vào Đường ngang
Dừng thuyền tạm hỏi rõ ràng
Hoạ may có phải cùng làng đó chăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Nhà chàng ở đâu nhỉ
Nhà em ở Hoành Đường
Dừng thuyền em hỏi thử
E cũng bạn đồng hương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Xin hỏi, nhà chàng nơi đâu
Còn thiếp ở Hoành Đường đấy
Dừng thuyền ta hỏi thăm nhau
Dễ là đồng hương, chắc vậy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối