Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
21 bài thơ
Tạo ngày 04/02/2019 13:41 bởi tôn tiền tử
Từ Vị 徐渭 (1521-1593) tự lúc đầu là Văn Thanh 文清, sau đổi là Văn Trường 文長, hiệu Thiên Trì sinh 天池生, Thanh Đằng lão nhân 青藤老人, Thanh Đằng đạo sĩ 青藤道士, Kim Hồi sơn nhân 金回山人,... là văn học gia, thư hoạ gia và nhà soạn tuồng đời Minh. Ông người Sơn Âm 山陰 (nay thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang), dạy học hơn mười năm, sau vào mạc phủ của Tổng đốc Chiết Mân là Hồ Tôn Hiến 胡宗憲, tham dự vạch kế hoạch chống Oa, rất được coi trọng. Hồ Tôn Hiến bị hạ ngục, ông lãng du bốn phương, cuối đời chết trong cảnh nghèo ốm. Tác phẩm có Tứ thanh viên 四聲猿, Ca đại khiếu 歌代嘯, Nam Từ tự lục 南詞敘錄.