Tài tử đẹp thay mặc áo hồng,
Thuyền theo trời nước vạn dặm rong.
Tình sâu như tuyết đưa bạn rượu,
Vách núi in đầy thơ của ông.

tửu tận tình do tại