Ngược nước Trường Giang đâu lãng du,
Thu buồn hơn cả lệ chia phôi.
Gửi anh ba xích trúc như ý,
Ghềnh Nghiêm câu cá gõ dùm tôi.

tửu tận tình do tại