In sâu sao nước biếc
Tìm dấu cao đâu ra
Chẳng quý ngôi vua mới
Chỉ là lòng bạn xưa
Xuân sang tuyết núi tạnh
Rừng vắng gió sông qua
Lưu thuỷ như nghe dạo
Ai hay đàn Bá Nha

tửu tận tình do tại