Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tông Thần (1 bài)
- Vương Thế Trinh (17 bài)
- Thanh Tâm tài nhân (55 bài)
- Lương Hữu Dự (2 bài)
- Từ Vị (21 bài)
Tạo ngày 04/02/2019 22:53 bởi tôn tiền tử
Ngô Quốc Luân 吳國倫 (1524-1593) tự Minh Khanh 明卿, hiệu Xuyên Lâu tử 川樓子, Nam Nhạc sơn nhân 南嶽山人, người Hưng Quốc (nay thuộc Giang Tây), đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 29, làm Cấp sự trung bộ Binh, xúc phạm Nghiêm Tung, biếm làm Thôi sự Nam Khang. Tung đổ, quan đến Tả tham chính Hà Nam. Tính hiếu khách, xem nhẹ tiền tài, nhiều tài năng, viết rất nhiều, đứng đầu Hậu thất tử. Tác phẩm có Đam Thuỳ động cảo, Tục cảo.