Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Thế Trinh (18 bài)
- Ngô Quốc Luân (1 bài)
- Lý Chí (1 bài)
- Thích Kế Quang (2 bài)
- Tôn Thất Chính (3 bài)
Tạo ngày 04/02/2019 14:11 bởi tôn tiền tử
Tông Thần 宗臣 (1525-1560) tự Tử Tương 子相, hiệu Phương Thành 方城, là văn học gia đời Minh, người Hưng Hoá, Dương Châu (nay thuộc Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 29, quan đến Đề học phó sứ, là một trong Hậu thất tử, thành tựu thơ không bằng tản văn. Tác phẩm có Tông Tử Tương tập.